Το λογιστικό – φοροτεχνικό οικονομοτεχνικό γραφείο του Τσολάκη Κωνσταντίνου ιδρύθηκε το 1992. Απόφοιτος οικονομολόγος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε Αθηνών από το 1990 κατέχει σήμερα άδεια λογιστή Α' Τάξης, απευθύνεται στη Λογιστική και Φοροτεχνική αγορά, αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών μεγάλου εύρους επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών.

Επίσης πέραν του μόνιμου προσωπικού που απασχολεί, διαθέτει ευρύ δίκτυο εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργατών (έμπειρους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και ειδικούς συμβούλους), γεγονός που διασφαλίζει την ανταπόκριση ακόμα και σε περίπλοκες υποθέσεις. Με συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που είναι αποτέλεσμα της συνεχής εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού σε θέματα οικονομικής, φοροτεχνικής, λογιστικής και εργατολογικής φύσης.

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών λογιστικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα μέσω και οικονομοτεχνικών μελετών. Προοπτική και βασικό μέλημά μας αποτελεί το να καλύπτουμε όλο το φάσμα, τόσο της φοροτεχνικής- οικονομικής πολιτικής της επιχείρησής πελάτη, όσο και του εν γένει οικονομικού σχεδιασμού της. Σε κάθε περίπτωση αναζητούμε τη βέλτιστη λύση που ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Η υπεύθυνη αντιμετώπιση των πελατών μας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, ο επαγγελματισμός, η σοβαρότητα και η συνέπεια αποτελούν τις βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της εταιρείας μας από την ίδρυσή της έως σήμερα. Με γνώμονα πάντα την εξέλιξη της επιχείρησής πελάτη, εργαζόμαστε μεθοδικά, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές, μέσω της άρτιας υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτουμε.