Παρ. Γρηγορίου Ε'
Κως, Τ.Κ. 85300
   22420 29562
   22420 48621
   www.tsolakiskostas.com
 tsolakiskon@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας